Recipe

Recipe

0 20
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালী -er daag tulate byabahaar karun. chini theke bhije bhaab dUr karate ekadin -e rekhe din. maachher A`nsh chhaarhaabaar Age maachher...

0 24
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালী e eka Tukaro rekhe dile baa marache dharabe naa. e bho`ntaa sUch diye selaai karale taa aarao...

0 13
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালীraannaabaannaa karen? haihai kare kari. epaar baa`mlaar naa opaar baa`mlaar? baa`mlaar raannaa halei hal. epaar-opaar kichhu nei. sabacheye kI khete bhaalobaasen? maachh. echhaarhaa, aagekaar dine Thaakumaaraa phele...

0 23
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালী*-ya gandha gaayeb *saaraa sharIre maakhale mashaar kaamarh theke rehaai paaoyaa Jaaya. *mashalaa o telaJukta paatra parishhkaar karaar samaya saamaanya byabahaar karale...

0 45
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালী

0 18
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালী

0 31
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালী

0 38
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালী

0 33
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালী baagadaa chi`mrhi (6 pis), pudinaa paataa - 50 graam, dhane paataa - 50 graam, 1Ti Dim, biskuT gu`nrho - 200...

0 26
সময়: মিনিটউপকরণপ্রণালীupakaraN : - 1/2 liTaar dudh, - 2 pis paau`nruTi (dhaarer a`msha baad diye) - 1 pis chakoleT kek - 2 chaamach chako paauDaar, - 1 chaamach...