Hottie কালচার

Hottie কালচার

0 6
baliuDer pratham supaarasTaarer smRiti raxaarthe ebaar khub sambhabata taa`nr baarhi aashIrbaadake miujiyaame rUpaantarita karaben taa`nr paribaarer sadasyaraa. raajesh khaannaar duhitaader emanaTaai ichchhe bale milachhe...

0 8
ebaar aaipiel-er udbodhanI anushhThaane a`mshagrahaN karaar janya big bi-ke ligaal noTis paaThaala chennaaiyer ek ayADabhokeT. shudhu biga bii nan noTis paaThaano hayechhe salaman khaan...

0 6
1 miliyaner ekaTi baaik chaalaate dekhaa Jaabe axay kumaarake taa`nr natun chhabi e. baaikaTi taa`nr janyai speshyaali Disaain karaa hayechhe. sinemaar galper kathaa maathaay rekhei...

0 6
baaki sakal taarakaa santaanader mato ebaar baliuDe aasate chalechhen aamir putra juneid. Jadio kyaameraar saamane nay kyaameraar pechhane thekei pratham kaajaTi shuru karaben tini. raaj...

0 10
shudhu baliuDer nay ebaar riyaaliTi sho-er bichaaraker bhUmikaay uttaraN ghaTate chalechhe parnasTaar saani lioner. kaalaars chyaanele inDiyaa gaT TyaalenT'er bichaaraker aasane ebaar dekhaa Jete...

0 14
prathame mahesh bhaTTa taarapar ekataa kaapur aar ebaar tRitIya chhabir aphaar shekhar sumaner kaachh theke pelen parnasTaar saani lion. shekhar sumaner pratham parichaalak hisebe haatekharhir...

0 7
tini anekake aaiTem baaniye naachaaleo nije ebaar nijei hate chalechhen aaiTem gaarl. baliuDer bikhyaata koriograaphaar phaaraa khaaner kathaa balachhi. taa`nr pratham chhabite tini nijei...

0 2
plebay' myaagaajin samparke praay sakalei jaanen. aar ei myaagaajiner kabhaar pejer maDel haoyaar suJog konao bhaaratIya maDelader naa juTaleo ebaar sei myaagaajinei kabhaare maDel...

0 2
saandhyakaalIn ek sangItamay anushhThaaner madhye diye rilij hala ei prajanmer nabIn shilpI syamantaker rabIndrasangIter ayAlabaam akaaraNe gaan gaai'. ei ayAlabaam rilij karala kyaalaaiDoskop. aar...

0 6
priyaa`Mkaa choparhaa abhinayer sange sange gaanao gaaite paaren taa aamaader aagei jaanaa. bisheshhata: taa`nr gaaoyaa ayAlabaam aagaamI kichhu maaser madhyei mukti paabe baleo rayechhe...
Banner
Banner

রেসিপি