Hottie কালচার

Hottie কালচার

0 8
sa`Njay lIlaa banashaalir meri kam hate chalechhen baliuDer ja`mlI billi priyaa`Mkaa choparhaa. lanDan alimpik 2012 te meri kam bro`Nj jetaar parei sa`Njay lIlaa banashaali...

0 8
salamana khaana naaki madyapaana aara dhUmapaana chherhe diyechhena. besha kichhudina dharei snaayura roge bhugachhena salamanaera janya apaareshanao hayechhe salamanera. tabuo ekhanao puropuri kameni taa`nra...

0 5
abasheshhe biye karate chalechhen mis iunibhaars susmitaa sen. kaale kaale belaa to kam garhaalo naa? ayAsh laaraa datt to rItimato sbaamI santaan niye...

0 3
phraanser taraph theke sekhaanakaar naagarikattber sammaan paaoyaar bishhaye JatheshhT garbit shbashur amitaabh bachchan. ayAsher dIrgh keriyaarer kaajer khatiyaaner jany taa`nke ei sammaan deoyaa hay....

0 5
aabRitti paaTher uchchaaraN paaTh shoilI - ei niyei aabRittir karmashaalaa. aayojak baa`mlaa kabitaar bishbaayan ghaTaano sei meye bratatI bandyopaadhyaay. Jekhaane praay 150 jan taruN-taruNI...

0 7
maa haoyaar pratham janmadin ayAsher. sbaabhaabikabhaabei bhIshhaN speshyaal. taai ei speshyaal dinaTaake selibreT karate bachchan paribaare ekhan plyaani`m chalachhe. dhUm-3 shuTi`m chherhe shikaago theke...

0 7
shUny' theke shuru karalen parichaalak rUdranIl ghoshh. tabe sinemaa toiri karaar par darshakaraa taa`nr aashaar jhuli shUnyai raakhabe kinaa taa abashy ekhanai balaa Jaachchhe...

0 8
er aage bahubaar nijer nagna chhabi TuiT karechhen kintu parichaalakader man galeni. tabe plebay myaagaajine itimadhyei kabhaar gaarl haye gechhen. shudhu kabhaar gaarl nay...

0 11
baliuDer neksaT jenaareshan ekhan pardaay aasaar jany toiri. e aabaar natun khabar ki? natun khabaraTaa hal sTaar kanyaaraa ekhan sTaar putreder prati ...

0 6
pher paakistaane bhaarateeya sinemaar upar neme aasate paare kharhag-hasta.shonaa Jaachchhe prayaata Jash choparhaar sheshh sinemaa Jab tak hyaay jaan seemaanter opaare mukti naao pete...

রেসিপি