Hottie কালচার

Hottie কালচার

0 17
er samay aahata halen . taa`nr aagaamI chhabi er ekaTi er er samay aahata han tini. ei chhabiTi toiri hachchhe er e. er er samay...

0 14
dharmagurur par ebaar . ke ebaar dekhaa Jaabe er baarhite. shudhu ekhaanei xaanta nay taa`nr naam eo rayechhe. er aagerabaar e dekhaa giyechhilo ke....

0 12
ghanTaar ghanTaa aayanaar saamanei kaaTiye den er oraphe oraphe . tabe khelen naa tini. emanaki o karen naa. taahale bhaabachhen aayanaar...

0 14
Je konao samay aasate chalechhe sei sukhabar. aar se kaaranei durg baaniye phelaa hayechhe . aare baabaa! -r bale kathaa. Jadi aabaar...

0 22
ekhanai biye karachhen naa . serakamai jaaniyechhen -er . phale etadin dhare -r biye niye Jesab jalpanaa chalachhilo taa kaarJat dhulisaa`t haye gel. seisa`Mge...

0 17
haoyaar aagei ebaar r shikaar abhinIta . ei chhabir mUl bishhay r jIban. kintu seTike darshaker saamane baaje bhaabe aanaa hachchhe. ei...

0 16
aabaar parhaashonaa shuru karalen ! abaak halen to! kintu ghaTanaaTi satyi. tabe hyaa`n konao bharti hanani tini. aasale hayechhe ki r er charitrer...

0 12
miDiyaar pesh karaar kichhu samay parei taa niye mukha khulalen khod . puropuri ei byaapaarake nasyaa`t kare dilen. tini pariskaar jaaniye dilen...

0 13

0 14
aabaar ek sarakaari bij`NaapaNe. prachaar karaar par ebaar er haye larhaai-e naamachhen eba`m ete taa`nr sangI . taa`nraa ei er maadhyame er...