Hottie কালচার

Hottie কালচার

0 14
aamirer satyameb jayate' aabaar aalochanaar kendre. ebaar Daaktaarader roshhe parhalen aamir khaan. shanibaar inDiyaan meDikyaal esosiyeshan aamirer kaachhe xamaa daabi karen. e bishhaye aamirer...

0 13
kaan ghure maa oishbarJer sa`Mge ghare phiralen aaraadhy. aar naatani aaraadhyaar ghare pheraar khushite eyaaraporTe chale Jaan daadu-didaa big bi eba`m jayaa bachchan. edike...

0 15
oyaa`mkherhe niye bindumaatra anushochanaa nei. tini kaarur kaachhe xamaa chaaite raaji nay. budhabaar jetaar paarTir pare maannat'-e spashhTabhaabe e kathaai jaanaalen. kalakaataay ekaTaa...

0 14
baliuDe ekhan maDelaraa praayai sTrip karachhen. shudhu ajuhaat chaai. aar ei saarite pratham naam punam paanDer. kintu punamake Tekkaa diye ebaar anekaTaai egiye gechhen...

0 9
akTobarer 16 taarikhai saat paake baa`ndhaa parhate chalechhen saiphinaa. nishchaya`i khabaraTaa shune bhaabachhen abasheshhe jalpanaa sheshh hate chalechhe. kintu saiphinaa bhaktader jaaniye raakhi Je...

0 17
karan joharer sinemaa maanei shaaharukh o kaajal. ebaar sei chenaa ganDi chhaarhiye karan johar dharmaa proDaakashaner aagaamI chhabir jany sai karaate paaren ajay-kaajal juTike....

0 11
sa`Njay-karishamaar par ebaar ki biye bhaa`Mate chalechhe ba`Mga kanyaa ka`Mkanaa o ranabIr shorer? emanai jalpanaa shonaa Jaachchhe baliuD mahale. maatra du'bachhar aage biye karechhilen...

0 14
sambhabat sepTembar maase saat paake baa`ndhaa parhate chalechhen harabhajan si`mha. kane baliuD abhinetrI gItaa basaraa. dui paribaarer sammati mato`i chalati bachharer sepTembar maasei shubhakaajaTi...

0 12
taa`nder biyer taarikh jaanaar janya udagrIb bishbabaasI. tabe bibhinna khabar naakach kare ekhanao biyer shubhadinaTi Thik kare uThate paarenani balei jaanaalen sbaya`m . e...

0 15
praaktan premikaa ke maa haoyaar janya abhinandan jaanaalen . tini balechhen 38 bachhar bayasi baliuD abhinetrI gatakaal er putra santaan prasab karen. edike...

রেসিপি