40 din dhare 42 janer haate gaNadharshhitaa

aamaanater mRityu saamane aanala taa`nr larhaai. taa`nr upar karaa nirJaatan. sei atyaachaar jaateeya prachaaramaadhyame aasate samay laagala 16 bachhar. jaanaa
gela 16 bachhar aage keraalaar o`i baasindaa nijeo chhilen 16 bachharer kishoree. se samay 40 din dhare 42 jan taa`nke dharshhaN karechhila. sei ghaTanaa parichita hayechhila naame. keraalaar soorJanelli graamer baasindaa chhilen o`i dharshhitaa.

maamalaa shuru hale 42 jan nay. dharaa parhechhila 35 jan. kintu tin bachhar pare keral haaikorT dhRitader madhye maatra ekajanake doshhee saabyasta kare. chhaarhaa peye Jaay baakiraa.

ekadike abhiJuktaraa chhaarhaa peye gela. anyadike durbisaha haye oThe dharshhitaa eba`m taar paribaarer jeeban. dubaar Thikaanaa paalTeo erhaate paarenani saamaajik bayakaT. ek Jug aager sei abhij`Nataa ekhanao kure kure khaay taa`nder. graam theke ek baas kanDaakTar apaharaN kare tule niye Jaay o`i kishoreeke. abhiJog<,> dharshhaN karaar par taake paachaar kare dey anyader haate. erapar 40 din dhare 42 janer haate gaNadharshhitaa hay se.

xatabixata abasthaay mukti paay se. baarhi phire aase baarhite bidhbasta haye. aaghaater janya bhaala kare daa`nrhaate baa basateo paarata naa. tabuo haal chhaarhenani tini. taa`nr baabaa-maa. aaini larhaai chalachhe. maamalaa gechhe suprim korT abadhi. kintu sekhaane shunaani shuru hayani ekhanao.

ei ghaTanaay jarhitaraa naaki raajaneetir upar mahaler ghanishhTha. abhiJog<,>taai beriye gechhe aainer phaa`nk gale. kintu er sheshh dekhate chaay ei paribaar. sarakaar theke Daak bibhaage ekaTi chaakari deoyaa hayechhila nirJaatitaake. kintu sekhaaneo bidhi baam. aarthik tachharuper daaye sei chaakario gechhe. abhiJog<,> prabhaabashaaleeder biruddhe aaini larhaai chaalaanor janya shharhaJantrer mukhe parhate hayechhe taa`nke. eta baadhaar pareo gRihakartaar penashaner upar nirbhar kare chalaa ei paribaar haar maanate naaraaj.

aamaanater dharshhakaraa keu samaajer upar mahaler ghanishhTha nay. kintu keraler baasindaar xetre chhabiTaa bipareet. ekhan dekhaar<,> aamaanater ghaTanaar par -er shunaani druta shuru hay kinaa. aainer subichaar paan kinaa aar ek <'>nirbhayaa bhaaratakanyaa<'>.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Please share your feedback

Your email address will not be published. Required fields are marked *

কফি হাউসের আড্ডায় গানের চর্চা discussing music over coffee at coffee house

যদি বলো গান

ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স-এ সারা রাত ক্লাসিক্যাল বাজনা বা গান শোনা ছিল শিক্ষিত ও রুচিমানের অভিজ্ঞান। বাড়িতে আনকোরা কেউ এলে দু-চার জন ওস্তাদজির নাম করে ফেলতে পারলে, অন্য পক্ষের চোখে অপার সম্ভ্রম। শিক্ষিত হওয়ার একটা লক্ষণ ছিল ক্লাসিক্যাল সংগীতের সঙ্গে একটা বন্ধুতা পাতানো।