biyer paatrer bayas 86<,> paatree 26

49

bhaalamanda kheye<,> paarTi kare<,> berhaate beriye<...>katabhaabei natun bachharake sbaagata jaanaano Jaay. selibreT karaa Jaay . patrikaar pratishhThaataa ekaTu anyapathe chalate pachhanda karen. tini natun bachhare paa raakhaar aage biye karalen. <'>maatra<'> 86 bachhar bayase. paatreer bayas 26. to ei 86-r sa`Mge 26-er shubha pariNay upalaxe basala jamakaalo paarTi. barshhabaraNer raate.-e. aamantrita chhilen bisheshh lokajan. taa`nder madhye anyatama aar besabal taarakaa .

ke halen sei sbarNakesheer naam . ei kanyer sa`Mge besh kayekabachhar aagei jamechhila aalaap. 2009-e tini <'Playmate of the Month'> hayechhilen. gata bachhar taa`nder biye haoyaar kathaa chhila. kintu sei bhe`Me Jaay.

e Jaatraa abashya jal anekadoor abadhi gela. biyer phul phuTala. tabe -er jeebane er aageo sei phul phuTechhe. eTaa taa`nr tRiteeya pariNay.
jeebanaTaake taa`nr patrikaar mato ra`Min raakhate chaan 86 bachharer ei <'>taruN<'>. taai -ke bRiddhasya taruNee bhaarJaa balaar aage bodhahay dubaar bhaabate habe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.