galanaa`Mka

garbIr dourha-jhaa`np-saa`ntaar – parba 1

se dekhala andhakaar ghuTaghuTe meTror si`nrhi beye se dhIre dhIre paataaler dike naamachhe. ekaTaar par ekaTaa si`nrhi paar hachchhe deoyaala haatarhe haatarhe. se bujhate paarachhe Je se bhaabachhe eta andhakaar kena? sange mobaailaTaa nei kena? kintu janahIn, aalohIn meTror surhange tabu kena Je taake naamate hachchhe ei prashnaTaai toiri hachchhe naa taar mane. shudhu se bujhate paarachhe bhetare buker bhetare ki ekaTaa kashhTa hachchhe taar, bhaari paatharer mato ki ekaTaa abhimaan taake naamiye niye Jaachchhe nicher dike eba`m se eo parishhkaar bujhate paarachhe Je se aatmahatyaa karaar janya meTror surhange prabesha kareni<,> ki kare Jena se Ter paachchhe ei samaya meTro aadou aar chalachhe naa<,> taar kothaao Jaaoyaarao kathaa nei — tabu se andher mato chalechhe! naamate naamate se dekhala saamane chaataal, TikiT kaaunTaarer ekaTaa maatra khop kholaa<,> saamaanya aalo aasachhe sekhaan theke<,> taar mane hala keu ekajana base aachhe sekhaane<,> TikiT bikri karachhe! se egiye gela TikiT kaaTate, konao Taakaapayasaa nei taar haate sbapne eTaao bujhate paarala garbI<,> tabu dekhala se haat baarhiye dila khopaTaar madhye<,> balala<,> ‘ekaTaa TikiT din?’ sbapne samaya baye Jaachchhe<,> se aabaar balala, ‘ekaTaa TikiT?’ aarao kayekabaar balala se ekai kathaa<,> haThaa`t o`i saamaanya aaloTaao nibhe gela aar andhakaare chi`tkaar kare uThala keu<,> ‘tumi aamaake niye sbapna dekhate paaro naa garbI?’ phaa`nkaa surhanger madhye biraaT shabda haye pheTe parhala kathaagulo aar keu ekajana pechhan theke jarhiye dharala taake! takhanai!

ghum bhaa`Male maanushh nijeke ekabhaabe khu`nje paaya! sbapna eba`m ghum duTo`i bhe`Me Jete garbI dekhala chaadar-Taadar sare gechhe<,> se shuye aachhe Daan paash phire nijer bichhaanaaya! kayek muhUrta shUnyataaya bhese thaakala se. taarapar taar mane hala ei sbapnaTaa se aageo du’ekabaar dekhechhe. keu ekajana chaaya se taake niye sbapna dekhuk! ‘sbapneo ki tumi aamaake dekhate paao naa garbI?’ keu ekajana andhakaar surhanger madhye taake jarhiye dhare ei prashna karechhe taar sbapner madhyei! aageo taar bhaya kareni sbapnaTaa dekhe<,> ebaarao bhaya karachhe naa<,> sbapnaTaa<,> sbapner madhye sbapner daabi konaoTaai asthirataa baye aaneni taar mane. eba`m ghumaTaa rayechhe taar chokhe puro maatraaya. aabaar o paash phire shuye parhaar aage se bhaabala uThe TayaleTe Jaaya. eba`m takhanai paasher ghare khuTakhaaT jinisapatra naarhaachaarhaa karaar aaoyaaj bhese ela taar kaane. bichhaanaa theke neme beDarumer darajaa khulate se dekhala Daaini`m spese aalo jbalachhe. saahaanaar rumer darajaa bhejaano<,> aalo aasachhe phaa`nk diye. se shunate pela phone kathaa balachhe saahaanaa chitraker sange. ekaTaa kathaa kaaTaakaaTi hachchhe dujaner madhye. ekabaar garbI bhaabala TayaleT kare giye shuye parhe nijer rume<,> kintu taarapar taar mane hala saahaanaa bodhahaya berachchhe. se darajaa nak karala saahaanaar. taarapar darajaaTaa Tene khule dila. shaarhi pare, meka-aap kare saahaanaa beranor janya toiri<,> druta haate nIl Trali syuTakesaTaaya jinisapatra bharate bharate saahaanaa taakaal taar dike, ‘tui ghumosani? naaki ghum bhe`Me gela tor?’ phon chherhe diyechhe.

haai tulate tulate garbI giye basala saahaanaar beDe, ‘sbapna dekhe ghuma bhaa`Mala! tui ekhan berochchhisa? aami Jakhan raate phiralaam takhanao-o tui phirisani!’

‘ekaghanTaa aage baarhi Dhukechhi aami.’ ashaantimaya haasi haasala saahaanaa taar dike taakiye<,> din tinek taar sange saahaanaar dekhaai hayani. ‘shon aami aaj inTaaranyaashanaal phlaaiTe Jaachchhi! paa`nchadin par phiraba. niuiyarke du’din halTa aachhe<,> aamaar pik-aap ese gechhe<,> aami berolaam tumi shuye parha!’

‘kaTaa baaje?’ aabaar haai uThala taar.

‘chaaraTe.’

‘kakhan tor phlaaiT?’

‘chhaTaaya riporTi`m<,> aaTaTaaya phlaaiT<,> mumbai theke aabaar baaroTaaya Tek aph.

‘taarhaataarhi phire ekaTu ghumote paaratis!’

‘paaratis? paarataam! chitrak chhaarhala naa. or sab samasyaar samaadhaan takhuni karate habe. ekhanao kathaa balei Jaachchhila.’ Tho`nT Tipe kathaagulo balala saahaanaa<,> laal ra`Mer silka<,> laal lipasTik<,> Tap naT karaa chul<,> praaye saarhe paa`ncha phuT lambaa saahaanaake ekaTu klaanta dekhaachchhe. ‘ base base haai tulis naa garbI! asahya laage. duTo din chhuTi pelaam<,> ekaTu ghumote parJanta paaralaam naa. ekhan baaisha ghanTaa charhate habe! mare Jete ichchhe karachhe!’

‘DonT Tel mi! chitraker ei ayATenashanaTaa pete tor bhaalai laage.’ maathaa chulakote chulakote aarao ekaTaa haai tule phelala garbI.

saahaanaa raagata chokhe taakaala taar dike. ‘oTaa tor bishbaas<,> ekhan aamaar aar bhaal laage naa. sab bishhaye chitrakake jabaabadihi karate aamaar jaghanya laage. ayAT Taaimas aai phil laaik Daampi`m him!’

‘den Du iT!’ bale garbI beriye ela saahaanaar ghar theke. TayaleT karala. phire ese dekhala Trali-byaag<,> mek-aap baks<,> haat byaag sab niye penasila hile shabda tule saahaanaa egiye Jaachchhe darajaar dike. darajaaTaa sei khule dila bandhuke. liphaTer botaam Tipe din. liphaT ese daa`nrhaate saahaanaake jarhiye dhare chumu khela gaale<,> balala<,> ‘blaashaaraTaa ekaTu beshi haye gechhe haani.’

‘hok ge! bhaal laage naa!’

‘mukhaTaa Thik kara! naaisa jaarni.’

ghure daa`nrhaala saahaanaa<,> ‘jaani shunabi naa tabu balachhi<,> Jaa hok baaniye DinaaraTaa baarhite karisa antata. aar beshi Dop karis naa<,> tor skinaTaa khaaraap haye Jaachchhe!’

ebaar aar haai-Taa tulate giyeo tulala naa se<,> liphaTaTaa chokher aarhaale chale Jaaoyaa abdhi haat narhala saahaanaake. taarapar phlyaaTer darajaa lak kare aalo-Taalo nibiye dhapaas kare shuye parhala bichhaanaaya. dbitIya raaunD ghume Dube Jete Jete taar mane hala paasher ghare mRidu shabda tule phon baajachhe! ‘baajate daao’ balala se nijeke.

erapar Jakhan taar ghum bhaa`Mala takhan aaTaTaa baaje. laaphiye bichhaanaa chhaarhala garbI. ta`tpar haate khule dila beDarumer jaanalaagulo. sange sange paakhir Dim pheTe giye galagaliye beriye aasaa kusumer mato roddur Dhuke ela gharer aanaache-kaanaache. sei roddurer dike du’muhUrta taakaate baadhya hala se. shIt sheshh haye gechhe. gaachhe gaachhe ghaTe gechhe natun paataar aagaman. mukulita sab aama gaachh. Jadio raater dike ekhanao bhaala ThaanDaa parhe. ei saatatalaar phlyaaT theke maanushh<,> gaarhi-ghorhaar thekeo beshi chokh Taane gaachhagulo. chalamaanataar paashe achala debataar mato daa`nrhiye. karuNaar pratimUrtI! eba`m nijeo karuN!

TayaleT theke phresh haye beriye druta haate chaa baanaalo garbI. chaa khete khetei oyaaraDrob khule poshaak ber kare phelala. ekaTaa sabuj beguni kaTana Tap parala se jinaser sange. saahaanaa gatabaar ene diyechhe ei TapaTaa byaa`Mkak theke. nijer jholaaya baipattar guchhiye chul aa`ncharhe se mukhe mayashchaaraaijaar laagaala. phonaTaa bharala pakeTe. saahaanaar rumer darajaaTaa Tene laka kare dite giye dekhala saahaanaar phonaTaa pare aachhe bichhaanaar opar. Jaa:, phon phele gechhe meyeTaa! kaal Jakhan se shute gela saahaanaa beriye Jaaoyaar par takhan se phoner shabda peyechhila seTaa mane parhala taar. phonaTaa haate tule nite dekhala taate chitraker saha aarao ekaTaa nambar theke aasaa guchchher misaD kala. beshi kichhu esaemaes. chitraker nambar Daayaal karala se. ghum jarhaano galaaya phon dharala chitrak. ‘chitrak<,> saahaanaa phon phele gechhe!’ balala se.

‘jaani<,> eyaaraporT theke phon karechhila<,> ichchhe karei phele gechhe mane haya!’ gambhIr galaaya balala chitrak. chitraker sange ekhan kathaa chaalaabaar samaya nei taar<,> naile se balata ‘besh karechhe phele gechhe!’ saahaanaar phonaTaa suich aph kare diye se aabaar phire gela nijer rume. Tho`nTe nyuD glas laagiye glasaTaa jholaaya bharala se. taarapar phlyaaTaTaaya ekabaar chokh buliye phlyaaT bandha kare Jakhan liphaT dhare niche naamala takhan taar sange dekhaa hala baasantIr. baasantI balala<,> ‘is_<,> didi tumi beriye Jaachchho? aami kaaj saaraba kI kare?’ ‘derI karale kena? jaano naa aami beriye Jaaba? kaal eso kemana!’ muchaki hese Tuk kare keTe parhala baasantI taar saamane theke. raastaaya paa raakhala garbI. takhan saarhe aaTaTaa.

Thik naTaaya mahaanirbaaN roD pou`nchhe gela se Jodhapur paarka theke. bel dite sabitaa ese darajaa khule dila taake. ‘ekhanao oTheni jhil. kaal kata raat abadhi jege jege Tibhi dekhechhe jaano? balalaam shuye parho — shunala naa!’ se laaphiye laaphiye uThe ela tinatalaaya. saadhaaraNata jhilake sandhyebelaaya parhaate aase se saptaahe du’din. kintu dashadin par theke jhiler ayAnoyaal shuru hachchhe. duTo-tinaTe eksaTraa klaas se karaate cheye aaj sakaale esechhe. jhil jaane se aasabe — taao ghumochchhe? rege gela garbI. jhiler ghare Dhuke haat-paa chharhiye ghumiye thaakaa meyeTaake dekhe saamaanya maayaa haleo se dhamake Deke uThala<,> ‘jhil<,> oTho shigagiri! ki hachchhe esaba?’

jhiler konao saarhaa paaoyaa gela naa ete. se aabaar Daakate Jaabe — gharer darajaa theke sabitaa balala<,> ‘didi<,> boudi tomaake ekabaar niche Daakachhe<’>!

sharmilaadi Daakachhe! se bujhe gela ki kathaa hate paare. sabitaake se balala<,> ‘tumi oke Tene tola<,> reDi karo<,> chaa<,> kaphi kichhu daao<,> aami sharmilaadi ki balachhe shune aasachhi!’ ei samaya jhil chokh mele taakiye taake dekhei kaa`nchumaachu mukh kare uThe basala bichhaanaaya. se balala<,> ‘tor konaodin sens aasabe kinaa jhil? tor maneo nei aami aasaba?’ ei bale se niche dotalaaya neme gela eba`m sharmilaadir gharer darajaaya naka karala. ‘kholaa aachhe<,> eso!’ balala sharmilaadi. gharaTaar sab jaanalaa bandh kare pardaa Taanaa. andhakaar<,> bichhaanaar opar paatharer mato base aachhe sharmilaadi<,> jhiler maa. aajakaal sharmilaadike sabasamaya ghar andhakaar kare base thaakatei dekhe garbI. ekaTaa chaapaa dIrghashbaas phele sharmilaadir paashe giye basala se<,> ‘balo!’

khaT kare beDalyaamp jbaalala sharmilaadi. sei aaloya jbalajbala kare uThala sharmilaadir chokh duTo. ‘dyaakho to garbI<,> aarao berhe gechhe kinaa? balala sharmilaadi taake.

se bhaal kare parJabexaN karala sharmilaadir mukh<,> galaa<,> haat. nikhu`nt<,> niTol eka sundarI mahilaa raastaaya daa`nrhiye chhilen<,> ekaTu aagei bRishhTi parhechhe. raastaar sthaane sthaane jame aachhe no`mraa jala<,> haThaa`t ekaTaa gaarhi ki`mbaa baaser chaakaa sei jaler opar parhala. jala chhiTake uThe laagala mahilaar mukhe<,> galaaya<,> haate. ebaar sei asaadhaaraN ramaNIya naarI kaadaa-jaler chhi`nTe mekhe hatabhamba haye daa`nrhiye aachhen raastaaya — sharmilaadike dekhale ekhan ei tulanaaTaai mane aase garbIr. mane haya ekabaar bhaal snaan karalei sharmilaadi aabaar aager sharmilaadi haye Jaabe. takhan naanaa buTik ghure bahumUlya sab shaarhi kine ene gaaye phele dekhiye punaraaya mugdha kare debe garbIke! paa`nch-chhamaas aage ekaTaa pokaa<,> golaapi-sabuj pokaa kothaa theke urhe ese gaaye base sharmilaadir. pokaaTaake saraate gele pokaaTaa ghaarh theke urhe giye base kapaale<,> kapaal theke haat<,> taarapar chepTe Jaaya. chepTe Jaaoyaa pokaaTaar gaa theke berono ekaTaa pichchhila ras praaya sarbaange lege Jaaya sharmilaadir. Je jaayagaaya beshi laage rasaTaa sei jaayagaaguloya ekadiner madhye dekhe deya phoskaa. aar kichhudiner madhye haat<,> mukh<,> galaa kaalo kaalo chhiTa chhiT daage bhare Jaaya. pratidin aarao natun daag dekhaa dichchhe sharmilaadir sharIre. phoskaagulo sere giye sekhaane ekhan haalkaa porhaa daag. bittashaalI paribaarer ei aparUpaar jIbana kaalo daagagulo toiri haoyaar aage Jaa chhila<,> Jemana chhila ekhan aar temana nei. sharmilaadir chokhe ekhan tIbra bhaya — daagagulo baarhachhe<,> chharhiye parhachhe<,> kon oshhudhe<,> kon chiki`tsaaya kaaj hachchhe naa! haasi-khushi<,> praaNabanta maanushhaTaa kemana paagalaaTe haye gechhe. kaarao sange meshe naa ekhan aar<,> baarhir baaire Jaaya naa<,> andhakaar ghare base thaake aar garbI ele maajhe maajhei garbIke Deke paaThiye jaanate chaaya<,> ‘ balo naa garbI aamaake aarao bibha`tsa dekhaachchhe naa? aarao berhe gechhe naa daagagulo?’ garbI ekai kathaa ghuriye-phiriye bale sharmilaadike pratibaar<,> aajao balala<,> ‘aar to ata baarheni, ekai rakama aachhe sharmilaadi<,> dekhabe aaste aaste sere Jaabei!’

‘saarabe naa<,> saarabe naa.’

beD lyaamper aaloya garbI dekhala sharmilaadir mani duTo bhaya`Mkarabhaabe edik-odik ghurachhe ‘saarabe naa<,> saarabe naa’ balate balate.

‘eta bhaya pele chale naa<,> mane bharasaa raakho<,> ra`Njanadaa tomaake bidesheo niye Jaabe balechhe. tumi maanasikabhaabe Je rakama bhe`Me parhachha tomaake to aage maanasik chiki`tsaa karaate habe. daagagulo Je ekaTu ekaTu kare laaiT haye Jaachchhe eTaa bojhaar abasthaao tomaar aar nei. bhaya tomaar manake puromaatraaya aachchhanna kare phelechhe.’ balate balate garbI nijei adhoirJya haye uThala.

‘ami jaani egulo aar saarabe naa. tumi jaano sabaai aamaake dekhe shiure oThe ekhana<,> pichhiye Jaaya<,> keu aamaake chhu`nte chaaya naa<,> achenaa lokeraa haa`n kare taakiye thaake? garbI Je paarlaare Jetaam sekhaaneo aar Jete paaraba naa aami<,> oraa khub lajjaar sange<,> kunThaar sange aamaake baaraN karechhe okhaane Jete. aami oder chokhe bhaya dekhechhi<,> bhaya! ei skin DijijaTaa chho`nyaache naya kintu de kaanT Tek risk! jhil<,> jhiler baabaa sabaai guTiye gechhe garbI aamaar kaachh theke. ekhan aar ra`Njana kothaao Jaaoyaar kathaa bale naa aamaake or sange.’ sharmilaadir chokh diye jhara jhar kare jala parhate laagala<,> ‘aami jaani tomaar aamaake chhu`nte bhaya kare naa garbI.’ ‘aamaar konao bhaya nei sharmilaadi. kintu tomaakeo ebaar bhaya paaoyaa bandha karate habe. tumi baDDa koNaThaasaa haye gechho.’ ‘aami aasale sheshhai haye gechhi garbI. aamaar jIbanaTaa sheshh haye gechhe. raate tumi bishbaas karo slipi`m pil kheyeo aami ghumote paari naa. mane haya aamaar gaayer kaalo daagagulo jIbanta haye uThachhe<,> pratyekaTaa ekaTaa ekaTaa pokaa. aamaar saaraa gaaye kilabila karachhe’! sharmilaadir mukhaTaa kramasha phyaakaase<,> raktashUnya haye uThate laagala kathaa balate balate<,> jibha jarhiye Jete laagala uttejanaaya. <’>DakTar sinahaa balalen pokaaTaa kemana chhila hubahu aa`nkate<,> oraa pokaaTaa samparke jaanate aamerikaar konao iunibhaarsiTir sange JogaaJog karaben<,> pokaaTaa to aami chhaarhaa keu dekheni — sabuj sonaalI pokaaTaa! pokaaTaa aa`nkate giye aamaar hisTiriyaa mato hala jaan. pokaaTaa aami aar kakhanao aa`nkate cheshhTaa karaba naa. pokaaTaar madhye ekaTaa anya jagat chhila. sei jagataTaar kathaa aami jaanataam naa — adbhut bikRita ekaTaa jagata<,> gale Jaaoyaa<,> pache Jaaoyaa<,> nulo<,> kho`nrhaa<,> ghaa<,> pu`nj<,> rakter jagat. ekhan raastaaya berole aami kata bIbha`tsa sab maanushha dekhate paai<,> aage to kai chokhe parhata naa eraa? sedin ekajanake dekhalaam saaraa gaa theke chhoTa chhoTa maa`msapinDa beriyechhe. eka ekaTaa aabaar jhule jhule aachhe! aamaar chaarapaashaTaa aage kata sundar chhila garbI<,> eta sundar sa`msaar aamaar<,> eta sundar sbaamI<,> meye<,> ghoraa-berhaano<,> aaDDaa<,> klaab-paarTi<,> saajagoja<,> shaarhi<,> gayanaa<,> tin haajaar Taakaa daamer naaiT krim — ekhan sab badale gechhe. naraka haye gechhe. tabu aami Thik jaani naa ei daagagulo haoyaar aager jIbanaTaaya aami aar phirate chaai kinaa<,> daagagulor janya aamaar to sharIre emani konao kashhTa nei. shudhu bhIshhaN garama laage! ekaTu thaamala sharmilaadi. ‘tumi to ekaa ekaa barha hayechho. tomaar to keu chhila naa. jhilake tumi ekaTu bujhio nijer daayitba nijeke ki kare nite haya! ekaTu seTaao shekhaao tumi oke!’

taar mane hala sharmilaadi aatmahatyaar kathaa bhaabachhe bodhahaya.

kramasha<...>

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Please share your feedback

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nayak 1

মুখোমুখি বসিবার

মুখোমুখি— এই শব্দটা শুনলেই একটাই ছবি মনে ঝিকিয়ে ওঠে বারবার। সারা জীবন চেয়েছি মুখোমুখি কখনও বসলে যেন সেই কাঙ্ক্ষিতকেই পাই

Ayantika Chatterjee illustration

ডেট