kaasheer bishbanaath mandirer sonaar saaj

27

kaashee maane ga`Mgaa<,> ghi`Nji gali<,> maaThaa deoyaa raabarhi eba`m abashyai baabaa bishbanaath. ei rasaayaner Taane baraabar ekhaane bhirh baa`Maalider. saadhe kee aar pheludaa<,> jaTaayuke balechhila<,'> kaashee baa`Maalir sekenD hom<'>. sei dbiteeya baarhite bishbanaather mandir ebaar pete chalechhe . ei mandirer gambuj puro sonaar paate murhe phelaar siddhaanta hayechhe.

bishbanaath mandirake baarabaar aaghaater mukhe parhate hayechhe. aabaar taa toiri hayechhe. 1780 te mandirer bartamaan kaaThaamo toiri karechhilen indorer . belepaatharer baanaano mandirer gambujer ardhek sonaay morhaa.

1983 theke mandir parichaalanaa kare . taaraa jaaniyechhe mandirer gambuj puro sonaay murhe phelaar udyog neoyaa hayechhe. mandirer purohit jaaniyechhen<,> TraasTer haate prachur sonaa aachhe. eba`m taaraa mane kare ei prakalpe taader Doneshan pete samasyaa habe naa.

mool gambujer paashaapaashi eba`m mandirer gambujao sonaay morhaar parikalpanaa neoyaa hayechhe. puro prakalpe laagabe
19 keji sonaa aar 4 haajaar keji taamaa.

er paashaapaashi<,> ebaar darshanaartheeder subidhaarthe udyogee uttarapradesh sarakaar. taaraa sthir karechhe mandir sa`mlagna elaakaar karaa habe. ei prastaab ma`Njur karechhe mandirer TraasTi borD. ei soundarJaayan prakalpe mandir laagoyaa elaakaa unmukta karaa
habe Thik karaa hayechhe.

akhilesher sarakaarer Je bibhaag dharmeeya sthaan raxaNaabexaN kare taaraa jaaniyechhe mandir laagoyaa elaakaay bhirh kamaano habe. cheshhTaa karaa habe Jaate mandirer prabeshapath aarao chaorhaa karaa Jaay. er phale Jeman ekadike darshanaartheeraa upakRita haben<,> anyadike konao durghaTanaa haleo mokaabilaay subidhe habe.

kintu mandir chaorhaa karaar pathe baadhaa haye daa`nrhiyechhe 9 Ti bilDi`m eba`m kamapleks. seguloke chihnita karechhe raajya sarakaar. mandirer prabeshapath aarao
prashasta karate baarhigulo adhigrahaN kare bhe`Me phelaa chhaarhaa upaay nei.

jaanaa giyechhe taader madhye 3 Ti baarhi sarakaari prastaabe raaji hayechhe. taader sa`Mge sarakaar paxer adhigrahaN niye kathaa chalachhe. aadhikaarikaraa jaaniyechhen puro prakalpe deergha samay laagabe. mandirer -er janya aalochanaa shurur haoyaa gurutbapoorNa. kaaraN ei prakalpe ekhanao konao padaxep neoyaa hayani.

puro padaxep kaarJakar hale sonaar paate Dhaakaa natun roope bishbanaath mandirer darshan paaben puNyaatheeraa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.